İdari Yargı

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- İDARİ YARGIDA TEMEL İLKELER

 1. Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi
 2. Yargı Denetimine Uygulanan Başlıca Sistemler
  • Yargı Birliği Sistemi
  • İdari Yargı Sistemi
 3. Türkiye’de İdari Yargı
 4. İdari Yargının Özellikleri
 5. İdari Yargının Sınırı
 6. İdari Yargının Kapsamı
  • Yargı Kısıntısı
  • Yasama Kısıntısı

02- İDARİ YARGI KURULUŞLARI

 1. İdari Yargı Yerlerinin Nitelikleri
 2. Bölge İdare Mahkemeleri
 3. İdare ve Vergi Mahkemeleri
 4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi/AHİM
  • Teşkilat
  • Personel ve Teminat
  • Organlar
  • Üyeler
  • Görevleri
 5. Danıştay:
  • Yüksek Mahkeme Olarak Danıştay ve Görevleri
  • Danıştayın Yapısı
  • Danıştaydaki Yargı Görevlileri

03- DAVALARIN ÖNKABUL KOŞULLARI

 1. İdari Yargının Görev Alanı
 2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevleri
 3. İdari Dava Türleri
  • İptal Davası
  • Tam Yargı Davası
 4. Davaların Önkabul Koşulları
  • Yetki Kuralları
  • İdari Merci Tecavüzü
  • Ehliyet
  • İdari İşlemin Niteliği
  • Süre Aşımı
  • Husumet
  • Dava Dilekçesinin Uygunluğu
  • Duruşma

04- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

 1. İYUK/27’nin Fıkralarına Göre Açıklamalar
 2. Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması
 3. İstinaf ve Temyizde Yürütmenin Durdurulması

05- DİĞER HUSUSLAR

 1. Davaların Sonuçları:
  • İptal Davasının Sonuçları
  • Tam Yargı Davasının Sonuçları
 2. Kararların Sonuçları
 3. Yargılama Usulü
 4. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik

06- KANUN YOLLARI

 1. İstinaf
 2. Temyiz
 3. İstinaf ve Temyizin Karşılaştırması
 4. Temyiz Dilekçesi
 5. Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar
 6. Temyiz Aşamasında Kararın Bozulması Hali
 7. Kanun Yolunda Yürütmenin Durdurulması

01- İDARİ YARGIDA TEMEL İLKELER

 1. Hukuk Devleti ve Yargı Denetimi
 2. Yargı Denetimine Uygulanan Başlıca Sistemler
  • Yargı Birliği Sistemi
  • İdari Yargı Sistemi
 3. Türkiye’de İdari Yargı
 4. İdari Yargının Özellikleri
 5. İdari Yargının Sınırı
 6. İdari Yargının Kapsamı
  • Yargı Kısıntısı
  • Yasama Kısıntısı

03- DAVALARIN ÖNKABUL KOŞULLARI

 1. İdari Yargının Görev Alanı
 2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevleri
 3. İdari Dava Türleri
  • İptal Davası
  • Tam Yargı Davası
 4. Davaların Önkabul Koşulları
  • Yetki Kuralları
  • İdari Merci Tecavüzü
  • Ehliyet
  • İdari İşlemin Niteliği
  • Süre Aşımı
  • Husumet
  • Dava Dilekçesinin Uygunluğu
  • Duruşma

06- KANUN YOLLARI

 1. İstinaf
 2. Temyiz
 3. İstinaf ve Temyizin Karşılaştırması
 4. Temyiz Dilekçesi
 5. Temyiz İncelemesi Üzerine Verilecek Kararlar
 6. Temyiz Aşamasında Kararın Bozulması Hali
 7. Kanun Yolunda Yürütmenin Durdurulması

02- İDARİ YARGI KURULUŞLARI

 1. İdari Yargı Yerlerinin Nitelikleri
 2. Bölge İdare Mahkemeleri
 3. İdare ve Vergi Mahkemeleri
 4. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi/AHİM
  • Teşkilat
  • Personel ve Teminat
  • Organlar
  • Üyeler
  • Görevleri
 5. Danıştay:
  • Yüksek Mahkeme Olarak Danıştay ve Görevleri
  • Danıştayın Yapısı
  • Danıştaydaki Yargı Görevlileri

04- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

 1. İYUK/27’nin Fıkralarına Göre Açıklamalar
 2. Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması
 3. İstinaf ve Temyizde Yürütmenin Durdurulması

05- DİĞER HUSUSLAR

 1. Davaların Sonuçları:
  • İptal Davasının Sonuçları
  • Tam Yargı Davasının Sonuçları
 2. Kararların Sonuçları
 3. Yargılama Usulü
 4. Tarafların Kişilik veya Niteliğinde Değişiklik
0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir