Uluslararası Özel Hukuk

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKA GİRİŞ

 1. Vatandaşlık
 2. Vatandaşlık Hukuku:
  • Vatandaşlığın Yönleri
  • Vatandaşlık Hukukunda Direktif İlkeler
  • Vatandaşlık Hukuku Kaynakları
 3. Vatandaşlığın İhtilafları:
  • Müspet İhtilaf/Çok Vatandaşlılık
  • Menfi İhtilaf/Vatansızlık

02- VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI

 1. Asli Kazanma:
  • Soybağı ile Vatandaşlık Kazanma
  • Doğum Yeri ile Vatandaşlık Kazanma
 2. Mükteseben Kazanma:
  • Yetkili Makam Kararı (Genel Yolla Kazanma, İstisnai Yoldan Kazanma, Yeniden Kazanma, Evlenme ile Kazanma, Evlat Edinilme)
  • Seçme
  • KKTC Vatandaşların Özel Yol

03- VATANDAŞLIĞIN KAYBEDİLMESİ

 1. Seçme Hakkı ile
 2. Yetkili Makam Kararı ile:
  • Çıkma
  • Kaybettirme
  • Vatandaşlığa Alınmanın İptali

04- VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASINDA ÇEŞİTLİ HALLER

 1. Vatandaşlık Kararlarının Geri Alınması
 2. Maddi Hataların Düzeltilmesi
 3. Çok Vatandaşlılık
 4. Türk Vatandaşlığının İspatı
 5. Yargı Yolu
 6. Türk Vatandaşlığı Kanunu Dışında Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybdedilmesi
  • Göçmenlerin Kabulü
  • Uluslararası Antlaşma Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması (Arazi Terk ve İlhak, Ahali Mübadelesi)
 7. Tüzel Kişilerin Tabiiyeti

05- KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI

 1. Yabancıların Kişi Dokunulmazlığı
 2. Uluslararası Koruma
 3. Basın Özgürlüğü
 4. Vakıf – Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
 5. Sınırdışı Etme
 6. Geri Verme/Suçluların İadesi

06- YABANCILAR HUKUKU

 1. Yabancılar Hukukunun Kaynakları ve Esasları
 2. Türkiye’ye Giriş ve Vize
 3. İkamet
 4. Vatansızlık

07- YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

 1. Çalışma Hakkı:
  • Çalışma İzni ve Muafiyet
  • Yabancılara Yasaklanan Meslekler
 2. Doğrudan Yabancılar Yatırımı
 3. Sosyal Güvenlik Hakları
 4. Eğitim/Öğretim Hakkı
 5. Yabancıların Taşınmaz Edinmesi
  • Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinmesi
  • Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinmesi
  • Miras Yoluyla Yabancıların Taşınmaz Kazanımı

08- KANUNLAR İHTİLAFINA GİRİŞ

 1. Kanunlar İhtilafının Kapsamı
 2. Bağlama Kuralı
 3. Milletlerarası Özel Hukuk Adaleti:
  • Taraf Menfaati
  • İşlem Menfaati
  • Düzen Menfaati (İç Kararlarda Uyum, Dış Kararlarda Uyum)
  • Maddi Özel Hukuk Menfaati
  • Devlet Menfaati
 4. Bağlama Kurallarının Unsurları:
  • Bağlama Konusu
  • Bağlama Noktası
  • Uygula Emri
 5. Bağlama Kuralının Türleri:
  • Tek Yanlı – Çok Yanlı Bağlama Kuralı
  • Bağımlı – Bağımsız Bağlama Kuralı
  • Gönderme Yapan Bağlama Kuralı
  • Yalın – Basamaklı Bağlama Kuralı
  • Alternatif – İstisna Bağlama Kuralı
 6. Bağlama Konusu ve Vasıflandırma
 7. Bağlama Noktası ve Yorumu
 8. Şahıs Statüsünü İlgilendiren Bağlama Noktaları:
  • Tabiiyet/Vatandaşlık
  • İkametgah/Yerleşim Yeri
  • Mutat Mesken

09- ÖN SORUN – ATIF – GENEL BAĞLAMA KURALLARI

 1. Ön Sorun:
  • Bağımlı Bağlama Yolu
  • Bağımsız Bağlama Yolu
 2. Atıf (Renvoi):
  • Atıf Türleri
  • Atfın Önemi
 3. Kamu Düzenine Aykırılık
 4. Doğrudan Uygulanan Kurallar
 5. Değişken İhtilaflar
 6. Yabancı Hukukun Uygulanması
 7. Hukuki İşlemlerde Şekil
 8. Zamanaşımı

10- ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI 1

 1. (1)Ehliyet
 2. (2) Nişanlılık
 3. (3) Evlilik:
  • Evlenme Engelleri
  • Maddi Geçerlilik
  • Şekli Geçerlilik
  • Hüküm ve Sonuçlar
 4. (4) Boşanma ve Ayrılık:
  • Boşanma Statüsünün Kapsamı Dışındaki Haller

11- ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI 2

 1. (5) Soybağı:
  • Tabii Soybağı (Bağlama Kuralının Tespiti, Tabii Soybağının İptali, Tabii Soybağının Hükümleri)
  • Sözleşme ile Kurulan Soybağı (Evlat Edinme Ehliyet ve Şartları, Evlat Edinmenin Şekli, Evlat Edinme İşleminin Hüküm ve Sonuçları, Yurtdışında Yapılan Evlat Edinme İşleminin Hüküm ve Sonuçları)
 2. (6) Vesayet ve Kısıtlılık
 3. (7) Nafaka:
  • Nafaka Çeşitleri
  • Uygulanacak Hukuk
 4. (8) Miras:
  • Genel Bağlama Kuralı
  • Ölüme Bağlı Tasarruf ve Hükümleri
  • Türkiye’nin Taraf Olduğu Sözleşmeler
 5.  (9) Ayni Haklar:
  • Temel Kural
  • Kazanılmamış Ayni Haklar
  • Taşınmakta Olan Mallar

12- ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI 3

 1. (10) Taşıma Araçları
 2. (11) Fikri Mülkiyet Hakları
 3. (12) Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk:
  • Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk
  • Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler
  • Tüketici Sözleşmeleri
  • İş Sözleşmeleri
  • Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşmeler
  • Eşyanın Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler
  • Sözleşme Statüsünün Kapsamı (Tarafların Hak ve Ehliyetleri, Sözleşmenin Şekli, Hakkaniyete Uygun Olmama, İfanın Yapılması Sırasındaki Fiil ve İşlemler, Üçüncü Devlete Yetki Tanınması)
 4. (13) Haksız Fiiller (Haksız Fiil Statüsünün Kapsamı)
 5. (14) Kişilik Haklarının İhlalinde Sorumluluk
 6. (15) İmalatçının Sözleşme Dışı Sorumluluğu

01- ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKA GİRİŞ

 1. Vatandaşlık
 2. Vatandaşlık Hukuku:
  • Vatandaşlığın Yönleri
  • Vatandaşlık Hukukunda Direktif İlkeler
  • Vatandaşlık Hukuku Kaynakları
 3. Vatandaşlığın İhtilafları:
  • Müspet İhtilaf/Çok Vatandaşlılık
  • Menfi İhtilaf/Vatansızlık

03- VATANDAŞLIĞIN KAYBEDİLMESİ

 1. Seçme Hakkı ile
 2. Yetkili Makam Kararı ile:
  • Çıkma
  • Kaybettirme
  • Vatandaşlığa Alınmanın İptali

05- KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI

 1. Yabancıların Kişi Dokunulmazlığı
 2. Uluslararası Koruma
 3. Basın Özgürlüğü
 4. Vakıf – Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
 5. Sınırdışı Etme
 6. Geri Verme/Suçluların İadesi

07- YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

 1. Çalışma Hakkı:
  • Çalışma İzni ve Muafiyet
  • Yabancılara Yasaklanan Meslekler
 2. Doğrudan Yabancılar Yatırımı
 3. Sosyal Güvenlik Hakları
 4. Eğitim/Öğretim Hakkı
 5. Yabancıların Taşınmaz Edinmesi
  • Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinmesi
  • Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinmesi
  • Miras Yoluyla Yabancıların Taşınmaz Kazanımı

09- ÖN SORUN – ATIF – GENEL BAĞLAMA KURALLARI

 1. Ön Sorun:
  • Bağımlı Bağlama Yolu
  • Bağımsız Bağlama Yolu
 2. Atıf (Renvoi):
  • Atıf Türleri
  • Atfın Önemi
 3. Kamu Düzenine Aykırılık
 4. Doğrudan Uygulanan Kurallar
 5. Değişken İhtilaflar
 6. Yabancı Hukukun Uygulanması
 7. Hukuki İşlemlerde Şekil
 8. Zamanaşımı

10- ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI 1

 1. (1)Ehliyet
 2. (2) Nişanlılık
 3. (3) Evlilik:
  • Evlenme Engelleri
  • Maddi Geçerlilik
  • Şekli Geçerlilik
  • Hüküm ve Sonuçlar
 4. (4) Boşanma ve Ayrılık:
  • Boşanma Statüsünün Kapsamı Dışındaki Haller

12- ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI 3

 1. (10) Taşıma Araçları
 2. (11) Fikri Mülkiyet Hakları
 3. (12) Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk:
  • Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk
  • Taşınmazlara İlişkin Sözleşmeler
  • Tüketici Sözleşmeleri
  • İş Sözleşmeleri
  • Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Sözleşmeler
  • Eşyanın Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler
  • Sözleşme Statüsünün Kapsamı (Tarafların Hak ve Ehliyetleri, Sözleşmenin Şekli, Hakkaniyete Uygun Olmama, İfanın Yapılması Sırasındaki Fiil ve İşlemler, Üçüncü Devlete Yetki Tanınması)
 4. (13) Haksız Fiiller (Haksız Fiil Statüsünün Kapsamı)
 5. (14) Kişilik Haklarının İhlalinde Sorumluluk
 6. (15) İmalatçının Sözleşme Dışı Sorumluluğu

02- VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI

 1. Asli Kazanma:
  • Soybağı ile Vatandaşlık Kazanma
  • Doğum Yeri ile Vatandaşlık Kazanma
 2. Mükteseben Kazanma:
  • Yetkili Makam Kararı (Genel Yolla Kazanma, İstisnai Yoldan Kazanma, Yeniden Kazanma, Evlenme ile Kazanma, Evlat Edinilme)
  • Seçme
  • KKTC Vatandaşların Özel Yol

04- VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASINDA ÇEŞİTLİ HALLER

 1. Vatandaşlık Kararlarının Geri Alınması
 2. Maddi Hataların Düzeltilmesi
 3. Çok Vatandaşlılık
 4. Türk Vatandaşlığının İspatı
 5. Yargı Yolu
 6. Türk Vatandaşlığı Kanunu Dışında Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybdedilmesi
  • Göçmenlerin Kabulü
  • Uluslararası Antlaşma Yoluyla Vatandaşlığın Kazanılması (Arazi Terk ve İlhak, Ahali Mübadelesi)
 7. Tüzel Kişilerin Tabiiyeti

06- YABANCILAR HUKUKU

 1. Yabancılar Hukukunun Kaynakları ve Esasları
 2. Türkiye’ye Giriş ve Vize
 3. İkamet
 4. Vatansızlık

08- KANUNLAR İHTİLAFINA GİRİŞ

 1. Kanunlar İhtilafının Kapsamı
 2. Bağlama Kuralı
 3. Milletlerarası Özel Hukuk Adaleti:
  • Taraf Menfaati
  • İşlem Menfaati
  • Düzen Menfaati (İç Kararlarda Uyum, Dış Kararlarda Uyum)
  • Maddi Özel Hukuk Menfaati
  • Devlet Menfaati
 4. Bağlama Kurallarının Unsurları:
  • Bağlama Konusu
  • Bağlama Noktası
  • Uygula Emri
 5. Bağlama Kuralının Türleri:
  • Tek Yanlı – Çok Yanlı Bağlama Kuralı
  • Bağımlı – Bağımsız Bağlama Kuralı
  • Gönderme Yapan Bağlama Kuralı
  • Yalın – Basamaklı Bağlama Kuralı
  • Alternatif – İstisna Bağlama Kuralı
 6. Bağlama Konusu ve Vasıflandırma
 7. Bağlama Noktası ve Yorumu
 8. Şahıs Statüsünü İlgilendiren Bağlama Noktaları:
  • Tabiiyet/Vatandaşlık
  • İkametgah/Yerleşim Yeri
  • Mutat Mesken

11- ÖZEL BAĞLAMA KURALLARI 2

 1. (5) Soybağı:
  • Tabii Soybağı (Bağlama Kuralının Tespiti, Tabii Soybağının İptali, Tabii Soybağının Hükümleri)
  • Sözleşme ile Kurulan Soybağı (Evlat Edinme Ehliyet ve Şartları, Evlat Edinmenin Şekli, Evlat Edinme İşleminin Hüküm ve Sonuçları, Yurtdışında Yapılan Evlat Edinme İşleminin Hüküm ve Sonuçları)
 2. (6) Vesayet ve Kısıtlılık
 3. (7) Nafaka:
  • Nafaka Çeşitleri
  • Uygulanacak Hukuk
 4. (8) Miras:
  • Genel Bağlama Kuralı
  • Ölüme Bağlı Tasarruf ve Hükümleri
  • Türkiye’nin Taraf Olduğu Sözleşmeler
 5.  (9) Ayni Haklar:
  • Temel Kural
  • Kazanılmamış Ayni Haklar
  • Taşınmakta Olan Mallar
13 Yorumlar
 1. Oğuzhan

  Bu çalışmalarınızı paylaştığınız için teşekkürler.

  Vatandaşlık hukukunda sizin faydalandığınız kitabı okudum. Bilgilerin tekrarı açısından bu haritalar epey faydalı gibi duruyor.

  Keşke herkes, sizler gibi, bilgiyi paylaşmak hususunda cömert davranabilse. Ülke olarak üzerinde durulması gereken en önemli sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Bir Amerikalı bütün bilgi birikimini internet ortamında paylaşırken ve diğer insanlar bu paylaşımın altına sadece çeşitli yorumlar yapmakla kalmayıp aynı zamanda ilgili paylaşıma eklemeler yaparak katkıda bulunurken, bizim ülkemizde bu tarz bilgi paylaşımına uzak durulması ve bunun nimetlerine ilişkin olarak farkındalık sahibi olunmaması gerçekten çok acı.

  Bu bağlamda ben de sizin çalışmanıza bir katkıda bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nda birtakım değişiklikler yapıldı. Konuyla ilgilenenlerin bilgisine sunmak üzere linki buraya bırakıyorum : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171103-16.htm

  Sevgiler.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Oğuzhan bey değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Sizin de bahsettiğiniz üzere ülkemizde paylaşım kültürünün ve paylaşım ekonomisinin gelişmesi gerekiyor. Maalesef birçok öğrenci ve profesyonel, birikimlerini rekabet avantajı olarak gördüğü için kendine saklıyor. Ama herkes bir yerden başlamalı ve birbirine yardımcı olmalı artık . Sizin yaptığınız eklemenin de ziyaretçilere faydası olacağı açık, çalışmanın değerini artırmış oldunuz, teşekkür ederim.

   Yanıtla
 2. Emin Acay

  Reis bu kaçıncı seviye be. Döktürmüşsün üstad devamını bekliyoruz hemen her dersin:D Zahmet olacak ama efsaneler gerçekten bravo…

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Teşekkür ederim Emin, yararlı oluyorsa ne mutlu. 🙂 Bu hafta icra ve iflas hukuku ile idare hukukundan yaklaşık kırk harita daha ekleyeceğim ve kendi programıma göre birinci dönemi kapatmış olacağım. Sonrasında da daha hafif tempoda devam ederek, haritaların tamamını şubat ayına kadar bitireceğim inşallah.

   Yanıtla
 3. Gülşah

  Milletler arası özel hukukta haritaların devamı ne zaman gelecek acaba?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Mümkün olan en kısa sürede gelecek, yetiştirmek için çalışıyorum.

   Yanıtla
 4. sabiha

  Ellerinize sağlık gercekten cok guzel olmuş. Tam da sınav öncesi tamamladiniz. Sizin gibi insanların varlığını görmek gerçekten büyük umut verici gelecek için emekleriniz için teşekkürler sevgiyle?

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Desteğin için çok teşekkür ederim Sabiha, sınavlarında ve hayatında başarılar dilerim ?

   Yanıtla
 5. ıbrahım

  abı guzel acıklamalrda bulunmussun ama bence baloncuk halınde degılde boyle satırlar halınde hazırlasaydın keske bızım ıcınde daha ıyı olurdu boyle okuması ayrı bır dert be abı 🙂

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Baloncuk halinde olmayan çok not var dışarıda, yukarıdan aşağıya satırlarca yazmışlar, siz onları kullanın en iyisi. 🙂

   Yanıtla
 6. Aslı

  O kadar iyi ki biz teşekkür ederiz. Başarılar

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Çok teşekkürler, sağolun, iyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
 7. Ahmet Turan EFE

  Hukuk haritaları gerçekten çok faydalı fakat harita gösterimini yapan uygulama bayağı yavaş kalıyor artık. Bunun güncellenmesini sizden rica ediyorum. Emeğiniz için teşekkürler Burak Bey..

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir