Sigorta Hukuku

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- SİGORTA HUKUKUNDA TEMEL İLKELER

 1. Sigorta Sözleşmesi
 2. Zarar Sigortası:
  • Mal Sigortası
  • Malvarlığı Sigortası
  • Değer Sigortası
  • Zenginleşme Yasağı
  • Zenginleşme Yasağının İstisnaları
 3. Can/Meblağ Sigortası
 4. Temel Kavramlar:
  • Sigortacı
  • Sigorta Ettiren
  • Lehdar
  • Sigorta Bedeli
  • Sigorta Değeri
  • Sigorta Tazminatı
  • Prim
  • Riziko
  • Kusur
  • İmkansızlık

02- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİ

 1. Sigorta Sözleşmesinin Özellikleri
 2. Sigorta Poliçesi
 3. Tazminat
 4. Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı:
  • Sözleşmenin Şekli Başlangıcı
  • Sözleşmenin Teknik Başlangıcı
  • Sözleşmenin Maddi Başlangıcı
 5. Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri
 6. Sigorta Hukukunda Sözleşme Yapma Özgürlüğü

03- TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Sigorta Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler
 2. Sigortacının Hak ve Yükümlülükleri:
  • Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü
  • Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü
  • Giderleri Ödeme Borcu
  • Tazminatı Ödeme Borcu
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
 3. Sigorta Ettirenin Hak ve Yükümlülükleri:
  • Prim Ödeme Borcu (Ödeme Zamanı, Şekli, Temerrüt, Ödeme Yeri)
  • Beyan Yükümlülüğü

01- SİGORTA HUKUKUNDA TEMEL İLKELER

 1. Sigorta Sözleşmesi
 2. Zarar Sigortası:
  • Mal Sigortası
  • Malvarlığı Sigortası
  • Değer Sigortası
  • Zenginleşme Yasağı
  • Zenginleşme Yasağının İstisnaları
 3. Can/Meblağ Sigortası
 4. Temel Kavramlar:
  • Sigortacı
  • Sigorta Ettiren
  • Lehdar
  • Sigorta Bedeli
  • Sigorta Değeri
  • Sigorta Tazminatı
  • Prim
  • Riziko
  • Kusur
  • İmkansızlık

02- SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİ

 1. Sigorta Sözleşmesinin Özellikleri
 2. Sigorta Poliçesi
 3. Tazminat
 4. Sigorta Sözleşmesinin Başlangıcı:
  • Sözleşmenin Şekli Başlangıcı
  • Sözleşmenin Teknik Başlangıcı
  • Sözleşmenin Maddi Başlangıcı
 5. Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri
 6. Sigorta Hukukunda Sözleşme Yapma Özgürlüğü

03- TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Sigorta Sözleşmesinde Hak ve Yükümlülükler
 2. Sigortacının Hak ve Yükümlülükleri:
  • Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü
  • Poliçeyi Teslim Yükümlülüğü
  • Giderleri Ödeme Borcu
  • Tazminatı Ödeme Borcu
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
 3. Sigorta Ettirenin Hak ve Yükümlülükleri:
  • Prim Ödeme Borcu (Ödeme Zamanı, Şekli, Temerrüt, Ödeme Yeri)
  • Beyan Yükümlülüğü
0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir