Ceza Hukuku Özel Hükümler

Burak Seyman tarafından hazırlanmıştır.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Aşağıdan istediğiniz konuyu seçerek haritaları görüntüleyebilir ve çalışabilirsiniz.

Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016-2017 akademik yılında hazırlanmıştır.

01- ÖZEL HÜKÜMLERE GİRİŞ

 1. Ceza Hukukunun İncelenmesi ve Ekoller
 2. Yeni TCK ile Yapılan Değişiklikler
 3. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar:
  • Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar
  • Hayata Karşı Suçlar

02- ADAM ÖLDÜRME

 1. İhmali Hareket ile Kasten Öldürme
 2. Kasten Öldürme (TCK/81)
 3. Taksirle Öldürme (TCK/85)
 4. Nitelikli Öldürme Suçları (TCK/82)

03- VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

 1. Kasten Yaralama (TCK/86)
 2. Taksirle Yaralama (TCK/89)

04- İŞKENCE – EZİYET

 1. İşkence (TCK/94)
 2. Eziyet (TCK/96)

05- CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 1

 1. Kategorinin Genel Açıklaması
 2. Cinsel Saldırı (TCK/102)
 3. Cinsel Taciz (TCK/105)

06- CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 2

 1. Çocukların Cinsel İstismarı (TCK/103)
 2. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK/104)

07- HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 1

 1. Kategorinin Genel Açıklaması
 2. Şantaj (TCK/107)
 3. Tehdit (TCK/106)

08- HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 2

 1. Cebir (TCK/108)
 2. Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma/Hürriyeti Tahdit (TCK/109)
 3. Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK/116)

09- ŞEREFE KARŞI SUÇLAR

 1. Kategorinin Genel Açıklaması
 2. Hakaret (TCK/125)

10- MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR – HIRSIZLIK

 1. Hırsızlık (TCK/141)
 2. Nitelikli Hırsızlık (TCK/142)
 3. Suçun Gece Vakti İşlenmesi (TCK/143)
 4. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK/144)
 5. Malın Değerinin Az Olması (TCK/145)
 6. Kullanma Hırsızlığı (TCK/146)
 7. Zorunluluk Hali (TCK/147)

11- YAĞMA – MALA ZARAR VERME

 1. Yağma (TCK/148)
 2. Nitelikli Yağma (TCK/149)
 3. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK/150)
 4. Mala Zarar Verme (TCK/151)
 5. Nitelikli Haller (TCK/152)

12- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA – DOLANDIRICILIK

 1. Güveni Kötüye Kullanma (TCK/155)
 2. Dolandırıcılık (TCK/157)
 3. Nitelikli Haller (TCK/158)

13- TCK/160 – TCK/163 – TCK/165

 1. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf (TCK/160)
 2. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Eilmesi (TCK/165)
 3. Karşılıksız Yararlanma (TCK/163)

14- KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR

 1. Belge Kavramı
 2. Belgenin Unsurları:
  • Yazılılık
  • Düzenleyeni Belli Olma
  • İçerik
 3. Resmi Belgede Sahtecilik (TCK/204)
 4. Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK/205)
 5. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK/206)
 6. Özel Belgede Sahtecilik (TCK/207)
 7. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK/208)
 8. Gereksiz Sahtecilik (Doktrin)
 9. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK/209)
 10. Resmi Belge Hükmünde Belgeler (TCK/210)
 11. Özel Belgelere Örnekler
 12. Resmi Belgelere Örnekler
 13. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK/211)
 14. İçtima (TCK/212)
 15. Ortak Değerlendirmeler: Teşebbüs ve İçtima

15- BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR

 1. Bilişim Sistemine Girme (TCK/43)
 2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK/244)
 3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK/245)

16- KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

 1. Kamu Görevlisinin Tanımı
 2. Görevi Kötüye Kullanma (TCK/257)
 3. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Kullanma (TCK/266)
 4. Zimmet (TCK/247)
 5. İrtikap-Yiyicilik (TCK/250)
 6. Denetim Görevinin İhmali (TCK/251)
 7. Rüşvet (TCK/252)

17- ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR

 1. İftira (TCK/267)
 2. İftiranın Bir Görünümü (TCK/268)
 3. Etkin Pişmanlık (TCK/269)
 4. Suç Üstlenme (TCK/270)
 5. Suç Uydurma (TCK/271)

01- ÖZEL HÜKÜMLERE GİRİŞ

 1. Ceza Hukukunun İncelenmesi ve Ekoller
 2. Yeni TCK ile Yapılan Değişiklikler
 3. Kişilere Karşı İşlenen Suçlar:
  • Hayat ve Vücut Bütünlüğüne Karşı Suçlar
  • Hayata Karşı Suçlar

04- İŞKENCE – EZİYET

 1. İşkence (TCK/94)
 2. Eziyet (TCK/96)

06- CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 2

 1. Çocukların Cinsel İstismarı (TCK/103)
 2. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK/104)

07- HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 1

 1. Kategorinin Genel Açıklaması
 2. Şantaj (TCK/107)
 3. Tehdit (TCK/106)

09- ŞEREFE KARŞI SUÇLAR

 1. Kategorinin Genel Açıklaması
 2. Hakaret (TCK/125)

11- YAĞMA – MALA ZARAR VERME

 1. Yağma (TCK/148)
 2. Nitelikli Yağma (TCK/149)
 3. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK/150)
 4. Mala Zarar Verme (TCK/151)
 5. Nitelikli Haller (TCK/152)

13- TCK/160 – TCK/163 – TCK/165

 1. Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf (TCK/160)
 2. Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Eilmesi (TCK/165)
 3. Karşılıksız Yararlanma (TCK/163)

15- BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR

 1. Bilişim Sistemine Girme (TCK/43)
 2. Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme (TCK/244)
 3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması (TCK/245)

16- KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

 1. Kamu Görevlisinin Tanımı
 2. Görevi Kötüye Kullanma (TCK/257)
 3. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Kullanma (TCK/266)
 4. Zimmet (TCK/247)
 5. İrtikap-Yiyicilik (TCK/250)
 6. Denetim Görevinin İhmali (TCK/251)
 7. Rüşvet (TCK/252)

17- ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR

 1. İftira (TCK/267)
 2. İftiranın Bir Görünümü (TCK/268)
 3. Etkin Pişmanlık (TCK/269)
 4. Suç Üstlenme (TCK/270)
 5. Suç Uydurma (TCK/271)

02- ADAM ÖLDÜRME

 1. İhmali Hareket ile Kasten Öldürme
 2. Kasten Öldürme (TCK/81)
 3. Taksirle Öldürme (TCK/85)
 4. Nitelikli Öldürme Suçları (TCK/82)

03- VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

 1. Kasten Yaralama (TCK/86)
 2. Taksirle Yaralama (TCK/89)

05- CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 1

 1. Kategorinin Genel Açıklaması
 2. Cinsel Saldırı (TCK/102)
 3. Cinsel Taciz (TCK/105)

08- HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 2

 1. Cebir (TCK/108)
 2. Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma/Hürriyeti Tahdit (TCK/109)
 3. Konut Dokunulmazlığını İhlal (TCK/116)

10- MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR – HIRSIZLIK

 1. Hırsızlık (TCK/141)
 2. Nitelikli Hırsızlık (TCK/142)
 3. Suçun Gece Vakti İşlenmesi (TCK/143)
 4. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK/144)
 5. Malın Değerinin Az Olması (TCK/145)
 6. Kullanma Hırsızlığı (TCK/146)
 7. Zorunluluk Hali (TCK/147)

12- GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA – DOLANDIRICILIK

 1. Güveni Kötüye Kullanma (TCK/155)
 2. Dolandırıcılık (TCK/157)
 3. Nitelikli Haller (TCK/158)

14- KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR

 1. Belge Kavramı
 2. Belgenin Unsurları:
  • Yazılılık
  • Düzenleyeni Belli Olma
  • İçerik
 3. Resmi Belgede Sahtecilik (TCK/204)
 4. Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK/205)
 5. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (TCK/206)
 6. Özel Belgede Sahtecilik (TCK/207)
 7. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek (TCK/208)
 8. Gereksiz Sahtecilik (Doktrin)
 9. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması (TCK/209)
 10. Resmi Belge Hükmünde Belgeler (TCK/210)
 11. Özel Belgelere Örnekler
 12. Resmi Belgelere Örnekler
 13. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK/211)
 14. İçtima (TCK/212)
 15. Ortak Değerlendirmeler: Teşebbüs ve İçtima
7 Yorumlar
 1. Merve

  Ellerinize sağlık çok teşekkürler

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Güzel yorumunuz ve desteğiniz için teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.

   Yanıtla
 2. Ayşe Nur Yayla

  Faydalı ve sorumlu bireylere bulundukları toplum minnettardır. Bedelsiz böyle bir hizmet sunduğunuz için teşekkür ederim sevgili Burak Seyman.

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Gösterdiğin destek için çok teşekkür ederim Ayşe Nur. Toplumdan aldığının bir kısmını topluma geri kazandırmak sürdürülebilir ortak bir yaşam için şart, ben de elimden geleni yapıyorum.

   Yanıtla
 3. Berrak

  Merhaba, borçlar özel notları açılmıyor site hata veriyor. Siz mi kaldırdınız, yoksa bir sorun mu oluştu sitede? (borçlar özel sayfası açılmadığı için buraya yazdım kusura bakmayın)

  Yanıtla
  • Burak Seyman

   Merhaba, borçlar hukuku özel hükümler haritaları telif hakkı ihlali bildirimi nedeniyle site üzerinden tamamen kaldırıldı, maalesef artık erişim sağlanamayacak.

   Yanıtla
 4. sena

  merhabalar çok teşekkürler . Emeğinize sağlık . borçlar özel dersini mail ile gönderebilir misiniz ?

  Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir