Zihin haritası nedir? 

Zihin haritası (mind map), bilgileri ve düşünceleri organize etmek için kullanılan bir tür diyagramdır. Merkeze yazılan konunun etrafına hiyerarşik olarak alt başlıklar ve bilgiler yerleştirilir. Bu bilgiler arasında renkler, çizgiler, oklar, semboller ve şekiller kullanılarak anlam bağlantıları kurulur. 

Hukuk zihin haritaları
size ne kazandırır?

Renklerle Analitik Öğrenme

Gruplarla ilişkilendirilmiş renkler bilgilerin karışmasının önüne geçer ve analitik düşünmeyi sağlar, parça parça öğrenir ve hatırlarsınız.

Kritik Konulara Önem Verme

Haritalarda kullanılan hiyerarşik düzen bilgilerin önem sırasına göre sınıflandırılmasını sağlar, önemli olan konuları gözden kaçırmazsınız.

Beynin Sağ ve Sol Lobunun Aktif Kullanımı

Zihin haritaları, sözcükler, mantık ve sayılar gibi beynimizin sol lob becerilerinin yanına; renkler, resimler gibi sağ lob becerilerini de ekleyerek beyin korteksindeki tüm alanları aktif öğrenmeye katar.

Bütünsel Bakış Açısı

Kalın hukuk kitaplarının sayfaları arasında kaybolmak yerine, herhangi bir konunun alt başlıklarını, kanundaki yerini, kuralını, istisnasını ve örneklerini tek bir sayfada görebilirsiniz.