Get 25% Off Sitewide! Only While It Lasts.

Get 25% Off Sitewide! Only While It Lasts.

Hukuk haritaları, zihin haritası yöntemiyle hazırlanmış hukuk ders notlarıdır.
Bu harita, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2014-2015 akademik yılında hazırlanmıştır.

Sol üstteki butonlar ile haritayı tam ekran yapabilir, yakınlaştırabilir ve uzaklaştırabilirsiniz.

 

İÇİNDEKİLER
 1. 1921 Anayasası (Meclis Hükümeti Sistemi)
 2. 1924 Anayasası:
  • Meclis Hükümeti Sistemine Benzer Yanları
  • Parlamenter Sisteme Benzer Yanları
  • Kamu Hürriyetleri
  • Uygulanması
  • Anayasanın Sertliği ve Üstünlüğü
  • Laiklik
  • Çok Partili Hayat
 3. 1961 Anayasası:
  • 1971 Anayasa Değişikliği
  • Temel İlkeler
  • Uygulanması
 4. 1982 Anayasası:
  • Geçici 15. Madde
  • Milli Güvenlik Kurulu Rejimi
  • Anayasanın Temelleri
  • Kaynakları ve AİHS’ye Aykırı Yönleri
 5. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası’nın Karşılaştırılması
  • Kurdukları Sistem Açısından
  • Yapılış Yöntemi Açısından